Golf kent een hoop verschillende spelvormen. Deze spelvormen worden tijdens wedstrijden of vriendschappelijk gespeeld. Enkele zijn niet toepasbaar als wedstrijdvorm. Hieronder volgt een overzicht van de bekende spelvormen.

Amerikaantje

Een speler speelt tegen elk van de twee andere spelers. Elke speler speelt zijn eigen bal.
Per hole zijn zes punten te verdelen. De winnaar krijgt vier punten, de tweede twee punten en de derde nul punten. Wanneer twee spelers gelijk spelen, verdelen zij de punten.
Bij amerikaantje vindt de handicapverrekening plaats o.b.v. de beste speler.

Cross Country wedstrijd (single, foursome, greensome)

Het woord zegt het al. Er is een parcours uitgezet dwars door de baan. De wedstrijdcommissie heeft langdurige discussie achter de rug om er een aardig geheel van te maken. Ook voor de hoge handicappers moeten de holes ´speelbaar´ zijn.
Op de dag van de wedstrijd kunnen alleen deelnemers van de baan gebruik maken.

Four Ball, Better Ball

Deze formule wordt per vier gespeeld. De vierbal bestaat uit twee teams van twee spelers. Elke ploegmaat speelt zijn eigen bal van het begin tot het einde van de hole. Men behoudt per hole alleen het beste resultaat van de beide spelers. De handicap wordt verrekend op driekwart basis.

Foursome (2 teams van elk 2 spelers)

Een wedstrijd waarin twee spelers een bal spelen die om beurten wordt geslagen. Ook op de afslag plaatsen wordt om beurten afgeslagen. Handicap wordt bepaald door de handicaps van de twee spelers op te tellen en door twee te delen (er wordt niet naar boven afgerond). Straf slagen hebben geen invloed op de volgorde van slaan.
De winnaars zijn de twee spelers die de beste netto score behalen.

Greensome

Een wedstrijd variant, waarin twee spelers allebei afslaan en vervolgens kiezen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om beurten geslagen.
Handicap kan op twee manieren worden bepaald:
Handicaps van de twee spelers optellen, door twee delen en zo nodig naar boven afronden.
Handicap van de slechtere speler vermenigvuldigen met 0,4 en die van de betere speler met 0,6. Uitkomsten optellen en naar boven afronden.
De winnaars zijn de twee spelers die de beste netto score behalen.

Chapman greensome

De speelwijze is identiek aan die van de greensome met dien verstande dat de tweede slag met de bal van de partner wordt gedaan en daarna pas een keuze wordt gemaakt met welke bal de hole wordt afgespeeld.

Matchplay

Bij matchplay speelt u per hole tegen de andere speler(s). Vooraf dient bepaald te worden hoeveel slagen een speler, op basis van zijn handicap, mag gebruiken. De winnaar is de speler met het hoogste aantal gewonnen holes.
Bij matchplay dient u uw bal op te pakken indien u de hole niet meer kunt winnen. Dit bevordert het speltempo.

Stokkenroof

Beide kanten beginnen de wedstrijd met een gelijk aantal stokken. De kant die een hole wint, mag van de tegenpartij een stok afnemen. Hij mag van de tegenstander ook zijn eerder verloren stok terugvorderen. Als een kant nog maar één stok heeft, mag die niet worden afgenomen.
Stokken wedstrijd
Dit is een variant van een Stableford wedstrijd (dus de bal oprapen als je geen punten haalt). Bij deze wedstrijd neemt u 3 clubs plus uw putter mee.

Strokeplay

De slagen worden geteld en daarom dient elke hole uitgespeeld te worden. Aan het einde van de ronde wordt uw handicap verrekend met de behaalde score. De winnaar is de speler die het minst aantal slagen nodig had.
Superbal (driebal, vierbal)
Alle spelers slaan af. De tweede slag wordt door alle spelers gedaan vanaf de plaats waar de beste bal lag. De derde slag ook weer door iedere speler vanaf de beste plaats waar de tweede bal terecht is gekomen totdat de hole is afgespeeld.

Texas Scramble (4-spelers strokeplay)

Het zeer populaire Texas scramble is een wedstrijd die gespeeld wordt door teams bestaande uit vier personen.
Alle vier slaan af op de afslagplaats(en) en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. DE overige drie ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten hun tweede bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft en een ieder plaatst zijn bal weer binnen één clublengte. Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee. Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker.
Na iedere hole wordt de beste score genoteerd. Nadat de achttien holes zijn gespeeld, worden de scores opgeteld. Het team met de laagste netto score is winnaar.
De scorekaart dient te worden ondertekend door twee spelers van het team.

Vaak kiest men er ook voor om met drie spelers van de gekozen plek te spelen. Diegene van wie de bal gekozen wordt slaat dan een slag over.

Touwwedstrijd (single, foursome, greensome)

Iedere speler (kant) krijgt een stuk touw dat zoveel meters lang is als zijn handicap hoog. Bij een foursome worden de handicaps opgeteld en door twee gedeeld. Hij mag steeds zijn bal opnemen en verplaatsen, maar moet elke keer dat hij dat doet een stuk van het touw afsnijden gelijk aan de afstand waarover hij zijn bal heeft verplaatst. Bijvoorbeeld bij korte putts, verbetering van ligging uit een bunker of vanachter een boom of struik. Als zijn touw is opgebruikt mag hij de bal niet meer verplaatsen.
Wie de laagste score voor de ronde heeft, is winnaar.

Vlaggen wedstrijd

Iedere speler mag een aantal slagen doen gelijk aan de par van de baan (62)+playing handicap. Bij de eerste hole begint men dus met b.v. 62 + 19 = 81 slagen.
De vlag moet worden neergezet op de plaats waar de bal met de laatste slag terecht is gekomen. Heeft de speler nog slagen over, dan moet op hole 1 en eventueel op volgende holes worden verder gespeeld. Mocht de bal met de laatste slag out of bounds liggen, dan moet men de vlag neerzetten op de plaats van waar men de laatste slag deed. Als de bal met de laatste slag in een waterhindernis terecht is gekomen, dan moet de vlag worden neergezet op de plaats waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste. Als de bal met de laatste slag wordt uitgeholed dan moet de vlag worden geplaatst bij de afslag van de volgende hole.
Winnaar is de speler wiens bal het dichtst bij de 18e hole staat.