CBA (Computed Buffer Adjustment) vervangt de CSA

De Handicap commissie krijgt veel vragen over de wijziging van CSA naar CBA. Ter verduidelijking volgt hieronder de uitleg.

CBA - Computed Buffer Adjustment

Het uit 2007 daterende CSA-systeem is per 1 januari 2012 gewijzigd.

De CBA, Computed Buffer Adjustment, is de opvolger van de CSA (Competition Stableford Adjustment). De CBA geldt alleen voor deelnemers aan 18-holeswedstrijden! De CBA is gebaseerd op miljoenen Europese scores, waardoor de onvolkomenheden, die in het CSA-systeem zaten, er nu uit zijn.

Waarom en wanneer wordt CBA gehanteerd?

Soms wordt een ronde golf gespeeld onder omstandigheden welke niet 'normaal' zijn in vergelijking met die van de Course Rating, bijvoorbeeld door extreem slechte weersomstandigheden of een zeer moeilijke course set-up.

Wanneer de omstandigheden zo 'abnormaal' zijn dat het de handicap van een speler op een niet-correcte manier beïnvloedt, vindt een aanpassing plaats ter compensatie.

Binnen het EGA Handicap Systeem wordt deze aanpassing het Computed Buffer Adjustment (CBA) genoemd. CBA geldt alleen voor 18-holes Qualifying Wedstrijden en wordt automatisch door het systeem toegepast vóór de aanpassing van de handicap.

Wat gebeurt er bij de CBA-berekening?

Bij de CBA-berekening wordt de prestatie van het totale spelersveld, gerelateerd aan de bufferzone, vergeleken met de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder 'normale' omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen, wordt een aanpassing gemaakt van de bufferzone van de individuele speler.

De aanpassing kan resulteren in (1) een opwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht) of (2) een neerwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht) van de limieten van de bufferzone (BZ).

Daarnaast kan het gebeuren dat de omstandigheden zo extreem zijn dat, nadat CBA is toegepast, alleen van spelers die beter dan hun handicap hebben gespeeld de handicap wordt aangepast (RO).

Het onderstaande schema (voor Handicap Categorie 3) laat zien hoe bijvoorbeeld met een CBA van -1 van een speler met een score van 32 Stablefordpunten de Exact Handicap niet verhoogd wordt.

Nog een voorbeeld:

Wat als in een wedstrijd de CBA-berekening uit komt op -3?
Nu schuift voor elke deelnemer aan deze wedstrijd zijn buffer met 3 naar links.

Dus:

Voor categorie 1 (>4,5, buffer 35-36) wordt de buffer nu 32-33. Dus >33 SF punten betekent verlaging en < 32 SF punten betekent verhoging.

Voor categorie 2 (4,5 -11,4, buffer 34-36) wordt de buffer nu 31-33. Dus >33 SF punten betekent verlaging en < 31 SF punten betekent verhoging.

Voor categorie 3 (11,5-18,4, buffer 33-36) wordt de buffer nu 30-33. Dus >33 SF punten betekent verlaging en < 30 SF punten betekent verhoging (ZIE ONDERSTAANDE TABEL).

Voor categorie 4 (18,5-26,4, buffer 32-36) wordt de buffer nu 29-33. Dus >33 SF punten betekent verlaging en < 29 SF punten betekent verhoging.

Voor categorie 5 (26,5-36, buffer 31-36) wordt de buffer nu 28-33. Dus >33 SF punten betekent verlaging en < 28 SF punten betekent verhoging.

CBA tabel cat3
Tabel voor Handicap categorie 3

In de nieuwe opzet is de verwachting dat de golfer minder zal merken van de herberekening, vooral omdat er met de nieuwe methodiek minder aanpassingen worden verwacht.

Handicap Commissie

CBA tabel alle categorieën

CBA tabel