HERENCOMMISSIE

Iedere woensdagochtend organiseert de herencommissie wedstrijden voor alle herenleden van de RGC met minimaal handicap 54

Het programma van de wedstrijden voor de komende maanden vindt u op de website onder Leden/Mijn pagina/wedstrijden/kalender. U klikt de betreffende wedstrijd in de kalender aan en u wordt uitgenodigd in te schrijven voor deze wedstrijd. U kunt hier ook uw bijzonderheden aangeven als u bijv. een handicart nodig hebt, of een gast meeneemt, vroeg of laat wilt spelen of met een ander RGC-lid wilt spelen. De bevestiging van uw inschrijving ontvangt u op uw mailadres. Bent u later door omstandigheden verhinderd, dan kunt u zich op dezelfde wijze weer afmelden. Als u problemen ondervindt bij het in- of uitschrijven kunt u het nummer bellen van de wedstrijdtafel. Dit staat vermeld onder de details van de wedstrijd. De uitslag van de wedstrijd treft u op dezelfde pagina aan onder “uitslagen”.

Onder Leden/mijn pagina/wedstrijden/meerronden vindt u de tussenstand van de meerdaagse wedstrijden zoals Ringerscore of maandbeker.

Op de website onder Home (“Laatste nieuws”) en/of onder Leden (item “Herendag”) worden regelmatig nieuwsitems of wedstrijdverslagen gepubliceerd.

Van februari t/m november vangen de wedstrijden aan om 08.30 uur (shotgun 09.00 uur). In december en januari zijn deze tijden respectievelijk 09.00 en 09.30 uur.

De dinsdagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd vindt de indeling in flights plaats van de leden die zich tot dat moment ingeschreven hebben. U krijgt een email op het moment dat de indeling heeft plaats gevonden. Ook heren zich na dinsdag later op de dag of woensdagochtend vroeg hebben ingeschreven kunnen deelnemen en worden op de woensdagochtend alsnog ingedeeld. Dit geldt ook voor heren die zich hebben ingeschreven en zich spontaan op woensdagochtend aan de tafel melden.

We starten in principe vanaf hole 1 en soms (ook) van hole 10 (m.u.v. de shotguns) en spelen 18 holes. Als u zich niet tevoren aangemeld hebt kunt u zich tot ca 10 uur (bij shotgun een half uur voor aanvang) aan de wedstrijdtafel melden. Dan wordt u alsnog ingedeeld.

In principe de eerste woensdag van de maand wordt een shotgun gespeeld. Na afloop hiervan vindt normaliter in het clubhuis de prijsuitreiking plaats van de wedstrijden van de verstreken maand. Soms met een hapje en een drankje of een lunch. Waar nodig wordt de deelnemers hiervoor een kleine bijdrage gevraagd. Deelname aan lunch e.d. is geheel vrijblijvend.

Het inschrijfgeld bedraagt voor leden €2,50 per wedstrijd. Het is toegestaan voor de wedstrijd een gast te introduceren. De verschuldigde greenfee kunt u betalen bij de caddymaster.

Samenstelling herencommissie naar de situatie van 1 januari 2017:

Aart Groenendijk            Voorzitter (0619508575)
Gert Dazler                       Secretaris  (0651050800)
Chris van Ede                   Penningm (0646873467)     
Rob Haaze                        Lid (0651591955)
Wim van Stralen             Lid (0621553539)
Kees Feddes                     Lid (0657604415)