De Handicapcommissie is aangesteld om voor de leden van de Rijswijkse Golfclub het EGA Handicap Systeem toe te passen en te administreren. De commissie bestaat uit tenminste drie leden en dient een goede kennis te hebben van het EGA Handicap Systeem.
De Handicapcommissie van RGC bestaat per 1-1-2017 uit de volgende leden:

  • Jan Paul Bierling
  • Ed Klaarhamer
  • Dick Smit

Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de leden via handicap@rijswijksegolf.nl 

Het EGA Handicap Systeem is gebaseerd op de veronderstelling, dat elke speler er naar streeft om op iedere hole zo min mogelijk slagen te doen en op de verwachting, dat iedereen bereid is zoveel mogelijk Q-scores in te leveren, 


Wat zijn Q-scores?
Q-scores komen uit Q-wedstrijden of van Q-kaarten gespeeld op een Q-baan. Uiteraard moet de kaart ook correct en volledig zijn ingevuld (inclusief naam van de marker!) en ondertekend.

Hieronder volgen nog wat veelvoorkomende vragen:

Wie is verantwoordelijk voor mijn handicap?

Uzelf en niemand anders! De hcpcie assisteert u bij het bijhouden en registreren van uw handicap. Een speler moet zijn eigen EGA Exact Handicap kennen en moet m.b.v. een EGA Playing Handicap Tabel zijn eigen EGA Playing Handicap kunnen vaststellen. Een handicapverandering moet in de eerstvolgende qualifying ronde worden toegepast, ook al is deze nog niet door de hcpcie verwerkt.

Mogen er ook Q-kaarten worden gelopen over 9 holes?

Ja, indien uw handicap niet lager is dan 4,5. Meer informatie vindt u op de NGF website ( www.ngf.nl)

  • Er mag maar een 9-holes-Q-score per dag worden ingeleverd.
  • Het inleveren van een 18-holes Q-kaart en een 9-holes Q-kaart op dezelfde dag is wel toegestaan.

Mogen er buitenlandse kaarten ingeleverd worden?

Ja.