De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en de uitvoering daarvan.

De jeugdcommissie bestaat per 1-8-2017 uit de volgende personen:
Marijke Dekker– voorzitter
Sandra Taal
Chris Baars
Alexander van Dijk
Simone van der Veen

Voor verdere informatie over de jeugd, kijk op de jeugdpagina, of kijk hier

e-mailadres jeugd@rijswijksegolf.nl