De seniorencommissie verzorgt voor dames en heren vanaf 50 jaar wedstrijden op donderdagmorgen. Deze wedstrijden zijn in het algemeen instuifwedstrijden. Als er op woensdagmiddag meer dan 25 aanmeldingen zijn, wordt er voor deze instuifwedstrijden een startlijst gemaakt. Nadat de startlijst op de website is gepubliceerd, kan ook altijd nog op de donderdagochtend tot 10.30 uur aan de wedstrijdtafel worden ingeschreven. Voor instuifwedstrijden wordt een bijdrage van EUR 2,- gevraagd.

De wedstrijdtafel is bezet in de periode van 1 april - 16 oktober van 8.30 – 10.30 uur en van 16 oktober - 31 maart van 9.00 - 10.30 uur. Starttijden worden tot uiterlijk 11.30 uur uitgegeven.

Er worden over het gehele jaar genomen ongeveer 15 shotgun wedstrijden gehouden waarvoor van te voren ingeschreven moet worden via telegolf (de computer in de gang) of via internet. Bij deelname aan een shotgunwedstrijd dient men zich drie kwartier voor de start aan te melden bij de wedstrijdtafel. Voor de aanvangstijden van alle wedstrijden wordt verwezen naar het wedstrijdprogramma op de website, of raadpleeg het publicatiebord in de gang van het clubgebouw.

Voor de instuifwedstrijden worden overall scores per 5 tot 7 wedstrijden bijgehouden. Er zijn prijzen voor de deelnemers die de beste overall scores behalen en er zijn ook prijzen voor de winnaars van de afzonderlijke instuifwedstrijden. Deze prijzen worden uitgereikt tijdens een van de shotgunwedstrijden.

Aan de wedstrijden kunnen ook zogenaamde 9-holers deelnemen, die eigen prijswinnaars kennen.

Regelmatig worden de seniorleden per e-mail met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten van de seniorencommissie. Als u deze nieuwsbrieven ook wenst te ontvangen, stuur dan een berichtje naar senioren@rijswijksegolf.nl zodat uw e-mailadres aan de verzendlijst kan worden toegevoegd.

De seniorencommissie bestaat uit de volgende personen:

Cok Huijsdens , voorzitter
Liesbeth van Stralen , secretaris
Bas Guijt , penningmeester
Peter Remmerswaal , lid
Henny Boerman , lid
Jacques de Zeeuw , lid