(English instructions below)

- Reserveren kan 8 dagen van tevoren en vanaf 20.00 uur ‘s-avonds. Voorbeeld : U kunt dan vrijdag om 20.00 uur reserveren voor de volgende week op zaterdag (8 dagen later dus). Gekozen is voor 20.00 uur omdat werkenden hierdoor buiten kantooruren kunnen reserveren.

In dit tijdsvak kunt u maximaal 2 openstaande reserveringen hebben. Dit betekent niét dat u maximaal 2 keer per week mag spelen. Heeft u 1 van de 2 openstaande reserveringen gebruikt dan kunt u weer 1 nieuwe reservering maken.

- Om de capaciteit in het weekend te vergroten worden na 13.00 uur vierballen de norm, dus onbeperkt toegestaan en zonder handicap-restrictie. Twee- en drieballen blijven uiteraard gewoon toegestaan. Eén-ballen kunnen niet van tevoren geboekt worden. Vooralsnog gaan wij flights NIET aanvullen tot vierbal.
- In het weekend vóór 13.00 uur is maximaal één vierbal per uur met een gezamenlijke handicap tot 72 toegestaan. Deze dient wel aansluiting te houden bij de voorgaande flight. Strikte handhaving van deze regels is er door de caddiemaster.
- De startlijst wordt gepubliceerd op het beveiligde ledendeel van de website onder het tabblad "Baanplanner". U kunt dan zien wie er speelt en op welke starttijd. U heeft dan de mogelijkheid om leden/bekenden die een starttijd hebben geboekt te benaderen met de vraag om mee te kunnen spelen. Het is echter geen verplichting. Dit is een (eerste) stap(je) in de richting van een efficiënter (met vergroting van de speelmogelijkheden voor onze leden) gebruik van onze druk bespeelde baan.

Reserveren gaat als volgt:

Klik op mijn pagina

Je komt dan op de inlogpagina.

Vul emailadres en wachtwoord in (dit heb je gekregen van het secretariaat).

Hierna kom je in het "Dashboard" scherm, waarin een blokje staat "Starttijden".
Klik in dat blokje op Starttijdreserveren en selecteer de datum en het aantal spelers waarmee je wilt spelen. Je krijgt dan de starttijden te zien die nog beschikbaar zijn voor online reserveren. Kies de tijd die je wilt gaan spelen. Vul de andere spelers in of de naam van je gast als je met gasten gaat spelen en klik op Opslaan. Andere leden opzoeken doe je door de eerste 3 letters van de achternaam te typen en dan op enter te drukken, er verschijnt een pop up met de namen van de leden, selecteer de juiste persoon.

Je krijgt de melding reservering gelukt en een email ter bevestiging hiervan. Als er geen tijden meer beschikbaar zijn op het gewenste tijdstip, kan je via de caddiemaster proberen of er nog tijden beschikbaar zijn of komen.

 

ENGLISH

- Tee times can be booked from 8 days in advance and from 8 pm. For example: you can make a booking on Friday at 8 pm for the Saturday of the week after (8 days later). We chose 8 pm so it's not too early and it's outside office hours.

Within this 8 day period you are permitted to have 2 open reservations at a time. This does not mean you are limited to 2 golf rounds a week. Once you have used one of your reservations you'll be able to make another one.

- In order to increase the capacity during the weekends, four-balls are the norm after 1 pm, without limits to the number of flights or the handicaps of the players. Of course, two- and three-balls remain permitted. One-balls cannot be booked in advance. For the time being, we will NOT supplement flights to four-balls.
- Before 1 pm during weekends a maximum of one four-ball per hour will be allowed with a total handicap of the players of up to 72. The flight must keep up with the previous flight. The caddy master will enforce these rules strictly.
- All bookings are published on the members part of the RGC website, find them under "Baanplanner". You can see who is playing at what time and approach these members / acquaintances to ask if you may join to fill up a flight. However, it is not an obligation. This is a (first) step towards a more efficient use of our busy course and to increase the playing opportunities for our members.