Via het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden.

   

Nieuwe contributies voor jeugd- en juniorleden*

 2019
   
Mini's t/m 13 jaar €    0,00
NGF bijdrage mini's t/m 13 jaar €   15,00
Juniorleden van 14 t/m 21 jaar € 200,00
Juniorleden van 22 jaar € 585,00
Juniorleden van 23 jaar € 661,00
Juniorleden van 24 jaar € 725,00
Juniorleden van 25 jaar € 807,00
* De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de lidmaatschapskosten.  

Bedragen in Euro's

Voor alle lidmaatschappen geldt:

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het jaar, uitsluitend schriftelijk bij de secretaris van de vereniging, en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken.

Jeugd t/m 21 jaar kan bij ons Jeugdlid worden. De Jeugdleden betalen geen inschrijvingskosten en zijn niet verplicht een certificaat van aandeel te kopen. Boven de 21 jaar is er de mogelijkheid junior lid te worden.

Als jeugdlid kun je deelnemen aan de jeugdactiviteiten, zoals wedstrijden, uitwisselingen met andere golfverenigingen en de NGF competitie. Als je aan de criteria voldoet kun je ook deelnemen aan de andere wedstrijden van de Rijswijkse Golf Club.

Daarnaast nemen de meeste jeugdleden deel aan het lesprogramma voor de jeugd van De Rijswijkse Golf Academy.

En uiteraard mag je met een jeugdlidmaatschap onbeperkt de baan in! Voor de beginnende spelers zijn er speciale lichtblauwe en paarse tees, met kortere afstanden tot de holes.